«НЮТОН» ДАР МАЙДОНИ ФУТБОЛ

Имсол дастаи «Хуљанд» хеле хуб баромад намуд, вале камтар мањорати футболбозонаш нарасид, то ки чемпионии мамлакатро ба даст оранд. Ин њафта мехоњем шарњи њоли њамлагари тими «Хуљанд» Бањодур Шариповро ба шумо пешкаш кунем.

Ному насаб Бањодур Шарипов
Зодрўз 25 январи соли 1982
Зодгоњ Ноњияи Њисор
Вазн 73 кг
Ќад 170 см
Даста Хуљанд
Раќам 32

ШАРЊИ ЊОЛ

— Бањодур Шарипов 25 январи соли 1982 дар колхози Карл Маркси Ќалъаи Њисори ноњияи Њисор дар оилаи омўзгор таваллуд шудааст. Аз кўдакї дар дил шавќи футбол дошт. Ў дар мактаби №3 тањсил намудааст ва ба гуфтаи худаш: «Ман дар мактаб наонќадар хуб мехондам. Бисёртар футболбозиро мехостам. Падарам, ки муаллими тарбияи љисмонї буд, бесаброна дарсњояшро интизор мешудам. Аз дарсњо мегурехтаму ба бозии футбол мерафтам ва аз муаллимон танбењ мегирифтам, вале ин танбењи онњо ба ман «таъсир» намекард.

Баходур Шарипов аз чап якум

Баходур Шарипов аз чап якум

Боз аз дарсњо мегурехтам ва ба оѓўши варзишгоњи сабз худро мезадам. Имсол ман ба Донишгоњи милли Тољикистон ба факултаи физика дохил шудам ва аввалин бор моњи декабр ба донишгоњ хоњам рафт. Чунки ман дар шўъбаи шабона дарс мехонам. Ба худ ќавл додам, ки њангоми дарсомўзїи дар донишгоњ дарсшиканї нахоњам кард». Шўхиомез чунин мегўем, ки Бањодур дар оянда ба мисли Нютон физики машњур шуданї аст ва барои олим шуданаш ба ў барор мехоњем.

ОИЛА

— Падараш Шарипов Нарзулло — омўзгори фани тарбияи љисмонї буда, дар мактаби миёнаи №3-и ноњияи Њисор ба талабагон мањорати љисмонї меомўзад. Модараш хонашин. Бародараш Сўњроб Шарипов аст, ки њоло дар њайати тими ЦСКА «Помир» баромад дорад: «Ман ваќте ки дидам бародарам футболбоз шуд, ман њам орзуи футболбоз шуданро кардам. Ва ба ин орзуям њам расидам. Њоло бародарам дар Душанбе асту ман дар Хуљанд». Додараш донишљўи курси 1-уми Донишгоњи аграрии Тољикистон мебошад: «Додарам имсол ба Донишгоњи Аграрї дохил шуд ва ман ба Донишгоњи Миллї».

РАФИЌОН

— Аз хурдсолиаш Бањодур рафиќони хеле зиёд дорад ва бо њамаи онњо муносибати хубе дошт. Онњо њар рўз чї дар кўчаву чї дар майдончаи варзишии мактаб бо њам футболбозї менамуданд, вале ягон рафиќи ў ба мисли Бањодур футболбоз нашуд. Њамаи онњо ба њар сў пароканда гаштанд: «Ман аз хурдиам рафиќони зиёд дорам ва рафиќонам то њол маро аз хотир набаровардаанд. Абдуќодир, Рустам, Одил, Нуриддин ва Зикриоллоњ дўстони љонии мананд. Чунки онњо дар њама њолат, чи дар ѓамгиниву чи хурсандиам маро дастгиранд. Барои тамошои бозиам ба њамаи дидорњо меоянд ва њатто ба вилояти Суѓд њам рафта буданд». Бањодур дар ин бора шўхиомез мегўяд, ки ягон маротиба аќаллан роњпулї њам напурсидаанд.

ЛИБОС

«Аз хурдиам ман либосњои варзиширо дар бар кардам ва намехоњам, ки ба мисли дигарњо ба ќавле «солидный» бошам. Костюму шимро чамши дидан надорам ва дар бораи галстук бошад, њољати гап нест. Агар ба гарданам галстук банданд, маро ким чи хел дилгир мекунад. Акнун, ки ман донишљў гаштам, намедонам маро ба донишгоњ бе галстук мемонда бошанд ё не? Костюму шимро як бало мекунам, вале галстук …»- чунин мегўяд Бањодур.
Ба Бањодур либосњои варзишии ширкати «Адидас» писанд аст ва аз овони кўдакї аз бозор танњо либосњои њамин ширкатро харидорї менамудааст: «Ба ман ширкати либосњои «Адидас» писанд аст, чунки ин либосњо оддї ва шинаманд».

АВТОМОБИЛ

— Ба гуфтаи Бањодур кадом намуди автомобил набошад, номаш автомобил аст: «Агар ба ягон љой хоњ бо «Запорожец» равию хоњ бо «Хаммер» ба соњиби хона мегўї, ки бо мошин омадаам. Муњим он аст, ки пиёда набошї». Бањодур дорандаи автомошинаи «Opel Vectra» мебошад ва орзуи онро дорад, ки автомошинааш вайрон нашаваду ба њар љой савор шуда равад. Инчунин ба њамин намуди мошин њам шукрона мекунад. Орзуи «Љип»-у «Хаммер»-дор шуданро надорад.

ЊОББЇ

«Ваќтњои холигии худро ба тамошои футбол ва шунидани мусиќї мегузаронам. Инчунин ба варзишгоњ мебарояму футболи кўдаконро тамошо мекунам. Овозхонњои варзидаи русро гўш мекунам. Максим ва Натали дўстдоштатарин овозхонњои ман аст. Инчунин мусиќињои тољикиро низ гўш мекунам».
Бањодур мухлиси ашадии дастаи «Барселона» мебошад: «Ман аз футболи хориља ба дастаи «Барселона» мухлисї мекунам, вале њангоми бозиаш бо «Рубин» ба Ќазонињо мухлисї намудам. Барои он, ки Ќазон ба мо наздиктар аст. Дар дастаи каталонињо бењтарин футболбозони љањон ба мисли Месси, Иброњимович ва Хавиву Иниеста њунарнамої менамояд».
Дар футболи дохилї Бањодур мухлиси дастаи «Хуљанд» мебошад, чунки ў дар ин даста баромад менамояд.
Ба ѓайр аз футбол Бањодур дигар касберо наметавонад: «Ба ѓайр аз футбол ман касби дењќониро метавонам (механдад). Магар дењќонї њам њунар аст? Њама ин корро метавонад, њатто кўдаки дањ-дувоздањсола».

МУРАББЇ

— Ба Бањодур якчанд сармураббиёни ботаљриба дарси футбол омўхтааанд. Аввалин мураббиаш Айнї Мустафоќулов аст, ки њоло ў довари футболи тољик мебошад. Баъдан ў дар дасти Бахтиёр Њакимов, Иштван Секеч ва Тоњир Мўъминов футболбозї омўхтааст. Њоло сармураббї ў Уроз Тўраќулов мебошад. Ў дар бораи мураббиён чунин гуфт: «Ба ман мураббиёни пуртаљриба дарс омўхтаанд. Бењтарини онњо ба назари ман мутахассиси рус Иштван Секеч мебошад. Уроз Тўраќулов њам ба ман писанд аст. Ў мураббии сахтгир ва мењрубон мебошад».
Бањодур орзуи онро дорад, ки бо дастаи «Хуљанд» њамроњи мураббиаш Уроз Тўраќулов унвони чемпионии Тољикистонро ба даст орад.

      Маќсудљон ИБРОЊИМОВ, ОВИ «ВС»

Реклама

1 Comment »

  1. […] Мақсудҷон Иброҳимов, ОВИ «ВС». Бознашр аз Фан-Клуби «Парвоз» […]


RSS Feed for this entry

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: