Архив Сентябрь 2009

ШАВКАТИ ХОТАМ, СИТОРАЧАИ НОАЁНИ ФУТБОЛИ КИШВАР

29.09.2009

МАЪЛУМОТНОМА
Номи пурра: Шавќати Њотам
Зодрўз: 13-08-1994
Зодгоњ: ш. Душанбе
Шањрванди: Тољикистон
Ќад: 184
Вазн: 68
Мавќеъ: Њуљумкунанда
Даста: «Энергетик»
Раќам: 15
Дастовардњо: Ѓолиби чандинкарата байни дастањои мактабњои наврасии футбол, Ѓолиби мусобиќаи байналмиллалии дар шањри Турсунзода, 2008.


ДЎСТДОШТАЊО:
Футболбоз: Карлос Тевес
Автомобил: BMW
Хўрок: Манту
Шиор: Бозии хуб нишон додан
Филм: Њазрати Юсуф
Ранг: Сурх
Њофиз: Akon
Хоббї: Футболбозї кардан

Њуљумкунандаи љавони дастаи «Энергетик»-и Душанбе Шавќати Њотам дар ин мавсим бозии љолиб нишон дода, барои яке аз бозингарони асосии даста шудан кўшиши зиёд карда истодааст. Пас аз вохўрии «Барќчиён» бо «Гвардия» мо сўњбате бо Шавќат оростем ва њоло фишурдаи онро ба диќќати дўстдорони футбол пешкаш менамоем.

— Шавќат, мехостем сараввал дар бораи ќадамњои нахустинат дар футбол огањї пайдо кунем?
— Ман соли 2001 аз синни 7 солагї ба дастаи футболи «Зулол» омада машќ мекардам. Дар он ваќт сармураббии ман Холмурод Зардов буд.Шавкат Хотам 1
Дар ин даста як сол машќ кардам. Баъд соли 2003-ум дастаи «Энергетик» ташкил шуд ва ман ба ин даста омадам. Њамин даста њамаи футболбозони љавони дар худ бударо аз хурдї тарбия намудааст. Ваќте, ки ман ба «Энергетик» омадам, дар аввал дар гурўњи якум 4 сол бозї кардам ва баъдтар ба њайати асосии даста шомил шудам.
— Буданд он лањзањое, ки дар гурўњи дуюми даста бозии хуб нишон додї?
— Бале, ваќте ки мо ба дастаи «Регар ТадАЗ» бозї кардем, ман ба дарвозаи њариф 3 тўб ворид кардам ва он ваќт мо 3:1 ѓолиб омадем.
— Дар њолатњое, ки каме љароњат мебардоштї, модарат ба футболбозиат зид намешуданд?
— Албатта, дар футбол ин гуна њолатњо бисёр мешаванд. Рўзе мешуд ки бо пои харошида ё кабуд ба хона меомадам, ё дар фасли зимистон бо либосњои тару лой бозї карда, бетоб мешудам. Дар ин гуна њолатњо модарам доруворї меоварданд, табобат мекарданд, вале ба машѓулиятњои ман зид набуданд.
— Аввалин бозии худро дар лигаи олї дар ёд дорї?
— Бозии аввалини ман дар лигаи олї ин бо дастаи «Спитамен» буд ва ман дар ин бозї дар ќисми дуюм даромадам. Пас аз каме ваќт ба ман Далер Шарипов тўбро њаво дод ва ман аз масофаи таќрибан 15-16 метр зарба задам. Ин зарбаи задаи ман бар муњофизатгар бархўрда, ба гол анљом ёфт.
— Дар бозї бо дастаи «Гвардия» дар ќисми дуюм ба майдон баромадї. Аз бозии худ дар он вохўрї ќаноатманд њастї?
— Аз ин бозї њам ќаноатмандаму ва њам не. Чаро ки, на њама наќшањои асосии дар назди худ гузоштаам амалї гардиданд. Асосан аз он ќаноатманд њастам, ки мо чор голи бељавоб зада, ѓалабаи калон ба даст овардем.
— Аллакай даври ёздањуми чемпионат паси сар гашт. Дар бораи рафти бозињо ва баромади дастахо чї аќида дорї?
— Имсол чемпионати Тољикистон байни дастањои Лигаи олї хеле шавќовар гузашта истодааст ва инро гуфта метавонам, ки имсол бештар дастањои «Вахш», «Регар», «Хуљанд» ва «Истиќлол» имкони ѓолиб шуданро дар чемпионат доранд.
— Кай бори аввал дар дастаи мунтахаби олимпии Љумњурии Тољикистон бозї кардї?
— Бозии аввалини ман дар дастаи мунтахаби олимпии Љумњурии Тољикистон ин бозии рафиќона бо дастаи яккачини клубњои Љумњурии Тољикистон буд, ки ман дар лањзањои охири бозї ба майдон баромадам.
— Њамчун футболбози љавон гуфта метавони, ки дар оянда яке аз бењтаринњо дар љумњурї ба камол мерасї? Шавкат Хотам 3
— Ман кўшиш мекунам, ки дар оянда яке аз футболбозони бењтарин дар љумњурї ба камол расам. Ин орзўи ман аст.
— Идеали ту дар майдон кадом футболбоз аст?
— Идеали ман дар майдон ин бозингари аргентинї Карлос Тевес мебошад, ки бисёр футболбози олиљаноб, дорои техникаи хуб ва мањорати баланд мебошад.
— Ба кадом дастаи футболи хориљї мухлисї мекунї?
— Ба дастаи «Манчестер Сити» мухлисї мекунам, бисёр дастаи олиљаноб аст. Бозингари дўстоштаи ман Тевес низ дар њамин даста баромад мекунад.
— Ба ѓайр аз футбол боз ба кадом намуди варзиш машѓул шуданро дўст медорї?
— Ѓайр аз футбол боз бо волейбол, баскетбол, теннис машѓул шуданро дўст медорам.
— Миёни футболбозон рафиќони зиёде дорї?
— Рафиќони ман инњо мебошанд: Фариз, Расул, Рањмон, Шодибек, Комрон, Бахтовар, Мунтазир, Наљмиддин ва ѓайрањо.
— Дар ягон љо тањсил мекунї?
— Ман айни њол дар мактаби раќами 88-шањри Душанбе дар синфи 11 тањсил мекунам. шавкат
— Кадом намудњои либос бароят писанданд?
— Ба ман бештар либосњои варзишї, аврупої ва миллї писанданд?
— Дар рўзи зодрўзат кадом намуди тўњфањоро маъќул мешуморї?
— Дар рўзи зодрўзам бароям бештар тўњфањои варзишї ва тўњфањои хотиравии оддї писанданд.
— Дар оянда худи ту чї наќшањо дорї?
— Дар оянда наќша дорам, ки монанди Рањматулло Фузайлов, Фарњод Восиев ва дигар футболбозон дар дастањои пурќуввати берун аз кишвар бозии худро давом дињам.

Фирдавси Аваззод, махсус барои «ВС»

Реклама

МУЊАББАТ РИБЕРИРО БИЛОЛ НАМУД

28.09.2009

Номи пурра Франк Билол Рибери
Тахаллус Лиќои бо љароњат (Scarface), Franky
Зодрўз 7 апрели 1983
Зодгоњ Булон-сюр-Мер, Па-де-Кале
Шањрвандї Франция
Ќад 170 см
Вазн 61 кг
Мавќеъ Ниммуњофиз
МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ДАСТА
Даста Бавария
Раќам 7Франк Билол Рибери айни њол футболбозе мебошад, ки барои харидани ў якчанд тимњо мубориза бурданд, вале ба ягон тим муяссар нагардид, ки ўро харанд. Ў њоло дар бундеслигаи Олмон баромад намуда истода, шарафи тими «Бавария»-ро њимоя менамояд.
FranckRibery_959720

ТАРЉУМАИ ЊОЛ
Франк Билол Рибери (фр. Franck Bilal Ribéry) 7 апрели соли 1983 дар Булон-сюр-Мери шањри Па-де-Калеи Фаронса таваллуд шудааст.
Аллакай дар синни дусолагиаш ў ќариб дунёи фониро тарк гуфта буд, вале бахташ омад кард: автомобиле, ки волидайни ў идора менамуданд, аз сайрхати худ берун шуда, ба дарахти дар роњ буда бармехўрад. Дар ин њолат футболбози оянда дар нишастгоњи оќиб нишаста буд ва аз зарби автомобил ба дарахт аз љои худ парида аз тиреза рост ба замин омада мезанад. Франкро бо љароњати рўй ба дармонгоњ њозир мекунанд. Ба духтурон лозим омад, ки рўи Риберии 2-соларо љарроњии пластикї гузаронанд. То њол дар рўи ин футболбоз наќше аз осори 24-сол пеш боќї мондааст.
Ваќте ки Франк ба синни дувоздањсолагї расид, ў ба академияи футболии тими «Лилл» даъват карда шуд. Вале, аз сабаби кори зиёд доштанаш ўро аз ин академия барканор карданд. Дар натиља, Рибери боз ба хона баргашт ва давом дод бозињои кўчагии худро. Ва баъдан ба як дастаи ѓайрикасбии зодгоњаш аъзо мешавад, ки ин даста дар дивизиони сеюми Фаронса баромад менамуд. 67491ribery

ОЃОЗИ КАРЙЕРА
Баъдан Рибери ба худ ќарор дод, ки ба дастаи шўњратманд роњ ёбад. Дар синни нўздањсолагиаш ба дастаи ѓайрикасбии «Алес» мегузарад ва баъд аз як сол ўро ба тими «Брест» даъват мекунанд. Пеш аз мавсими 2004/05 тими «Брест» бо дастаи «Метс» бозии рафиќона доир мекунад ва сармураббии дастаи Лотарингиињо Жан Фернандес ба Рибери диќќати махсус медињад. Баъдан мефањмад, ки Франк бо дастаи «Брест» шартномаи касбї надорад ва аз њамин фурсат истифода намуда, ўро ба дастаи худ меорад.
Дар ним сол дар 20 бозї баромад намуда, ду гол ба дарвозаи њарифон ворид сохта буд. Баъдан тими «Галатасарай»-и Туркия иќрор мешавад, ки дар њаќиќат орзуи дар њайати даста Рибериро доранд. Тими «Метс», ки ба њолати молиявї эњтиёљ дошт, даррав Рибериро савдо мекунад. Медонед, тими «Галатасарай» ин футболбози њозираи ба арзиши 55-60 миллион евро доштаро ба кадом арзиш харид? Њамагї ба ним миллион евро. Барои бозингари љадиди «Галатасарай» дар Туркия як ќатор проблемањо оѓоз гардид: муносибати нохуб бо роњбарияти даста, ноумедињои мухлисон, кам будани нархи маош ўро думболагирї менамуд. Њамаи ин ба Рибери имкон дод, ки бо тими туркињо шартномаашро бекор намояд. Боз савол пайдо шуд: Ба куљо? Ба назди кї?
167650_8
БОЗГАШТ БА ВАТАН
Боз ба назди сармураббии дўстдоштааш Жан Фернандес меравад, ки ў аллакай дар ин њангом тими «Марсел»-ро машќ медод. Дар мавсими 2005/06 Франк лидери њаќиќии тим гардид. Баъд аз ин ўро ба тими мунтахаби Фаронса даъват намуданд. 27 майи соли 2006-ум ў бозии дебютии худро гузаронид, ки дар 15 даќиќаи охири бозї ў Зайниддин Зиданро иваз намуд. Ва баъдан Раймон Доминек, сармураббии тими Фаронса ўро ба њайати даста њамроњ намуда ба мундиал бурд. Чї хеле, ки мухлисони «ПСЖ» мегўянд, намозхонии Зидан ва Рибериро дида дар њайрат мондаанд.
Ribery
МУСУЛМОН ШУДАНИ РИБЕРИ
Инчунин њаминро ќайд карданием, ки соли 2004-ум ў исломро ќабул намуд ва ба анъанаи мусулмонњо пайравї намуда, ба худ номи дуюм – Билолро ќабул намуд. Сабаби исломро ќабул кардани Рибери ин шиносої бо духтари алљазоирї Воњиба Белъамї њангоми баромад намудан дар «Брест» буд. Рибери сахт ба духтар дил мебандад ва људої аз ў баробар ба марг буд. Волидайни духтар ба Рибери мегўянд, ки фарзанди онњо танњо ба шахси мусулмон ва худотарс ба шавњар мебарояд. Барои ба дидори мањбубаи худ расидан Рибери китоби муќаддаси «Ќуръон»-ро аз худ намуд ва дини Исломро ќабул кард. Њоло онњо бо њам оила бунёд кардаанд ва аз онњо се фарзанд ба дунё омадааст, ки њар сеи он соњиби номи мусулмонї њастанд. Њаминро боз ќайд мекунем, ки акнун мухлисони «Галатасарай» фањмиданд, ки Рибериаш кї будааст. Дар тими мунтахаб, ў бо «њамдавлати» зављааш Зайниддин Зидан мисли бародару додар њастанд.
ribery_1_1024x768
ОЛМОН ВА «БАВАРИЯ»

Дар чемпионати љањонии соли 2006-ум, ки дар Олмон баргузор гардида буд, Рибери бозингари бењтарини њайати Фаронса ба њисоб мерафт. Бозии бењтарини худро дар даврњои плей-оффї бар задди Испания, Бразилия ва Португалия нишон дод. Баъд аз нобаробарї дар даври нињої оѓоз ёфт, давраи хобии Рибери. Ў дигар тамоман аќаллан ба њайати асосии тими «Марсел» намеомад. Аз њама проблемаи асосї ин љароњати зонуи Рибери буд.
Баъдан аз муомилаи нохуби Рибери роњбарияти тим ба ќароре омад, ки ситораро ба маблаѓи 25 миллион евро мефурўхтагї шуданд. Ба ин маблаѓ «Реал» ва «Манчестер Юнайтед» Рибериро инкор карданд, вале дастаи «Бавария» њамон маблаѓро ќурбони як бозии Рибери намуд. Њоло Рибери чор миллион евро маоши солона мегирад ва тањти раќами 7 дар тим баромад менамояд.
Баъдан дар охири мавсими соли гузашта, барои харидории Рибери якчанд топ-клубњо талош варзиданд: «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед» ва ѓайра дастањо. Вале ба ягон даста имкон нагардид, ки бо ин футболбози мусулмони фаронсавї њайати худро пурќувват намоянд.

ДАСТОВАРДЊО
ДАСТАВЇ
Чемпиони Олмон: 2008
Дорандаи Љоми Фортис Туркии: 2004/05
Дорандаи Љоми Интертото: 2005
Дорандаи Љоми лигаи Олмон: 2007
Дорандаи Љоми Ллмон: 2007
Финалисти Љоми љањон: 2006

ХУСУСЇ

Бењтарин бозингари бундеслига дар пурсишномаи Kicker: 2007/08

   • Тањияи Маќсудљон Иброњимов, ОВИ«ВС»
 • Акси руз: «Регар» ТадАЗ пурзуртарин дар лигаи сеюми Осиё

  27.09.2009

  Дастаи «Регар» — ТадАЗ, қаҳрамони Тоҷикистон ва барандаи Ҷоми раиси Конфедерасюни футболи Осиё.Дастаи "Регар" ТадАЗafcpresidentscup1afc-president-tursunzade11presidentscupregar_190

  Се холи бемехнатии «Парвоз»

  26.09.2009

  Дар даври 13-ум «Парвоз»-и ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бидуни бозӣ бо натичаи фаннии 3:0 соҳиби се имтиёз шуд. Зеро рақибаш – дастаи «Спитамен»-и ноҳияи Спитамен – ба иллати набуди маблағ аз ширкат дар давраи дуввуми мусобиқот даст кашидааст. Баъд аз се холи навбати дастаи «Парвоз» бо 16 хол аз дастаи «Равшан», ки Кулоб ба пеш баромад ва дар чои 6-ум карор дорад.